Een eco-erf bij het Friese Bolsward

De laatste jaren ontwikkelen zich steeds meer ecowijken / ecodorpen in Nederland. Sommige plannen blijven op de tekentafel en sommige plannen ontwikkelen zich tot echte dorpen en of wijken. Mijn naam is Sicho van der Zee en het viel mij op dat in Friesland eigenlijk geen initiatief op dit gebied gaande is. De dichtstbijzijnde plaatsen buiten Friesland is Bergen in Noord-Holland en een project achter de stad Groningen. Zelf woon ik in Bolsward en waarom zou zoiets niet aan de rand van Bolsward gebouwd kunnen worden?

In Nederland zijn diverse soorten ecologische dorpen en wijken. Allemaal met hun eigen visie en samenlevingsvorm met daarbij diverse soorten van huizen. Het gaat van aardwoningen tot aan ecologisch- en duurzame bouwvormen. Ook de bewerking van de gronden en de manier waarop verschillen. De omgevingen zijn ook divers. Projecten op het platte land, maar ook in bosrijke omgevingen. Ook de samenstellingen van deze dorpen zijn verschillend. Het gaat om diverse lagen van de samenleving, van jong volwassenen tot aan pensioengerechtigde leeftijden.

Voornaamste doel van deze website is te onderzoeken of er meerdere mensen dezelfde soort ideeën hebben. De eerste gesprekken met gemeente Sudwest Fryslân hebben inmiddels met de wethouder plaatsgevonden. Een initiatief van een inwoner van de gemeente wordt altijd in behandeling genomen. De allerbelangrijkste boodschap die ik van de gemeente heb meegekregen is: “Ben ik de enige die zoiets wil of zijn er genoeg gelijk gestemden die hetzelfde willen?”. Wanneer dit in kaart wordt gebracht en er zijn genoeg mensen die mijn ideeën delen, kunnen de volgende stappen gemaakt worden. Heb je belangstelling om ook op Eco-erf Bolsward te gaan wonen? Neem contact met ons op.

De locatie

Wat zijn de plannen? (1)

Ten oosten van Bolsward 

kan een kavel weiland gekocht

worden van ongeveer 4 ha

De locatie

Wat is de visie?

Veel ruimte om samen te wonen, te spelen, eten te verbouwen met privacy in vrijstaande woningen;

Het behouden van veel groen om de huizen, creëren van ondermeer een heuvelig landschap, met bomen, struiken en aardkelders om glooiingen in de ecowijk te accentueren;

Er zal een mix van bewoners komen, verenigd in een stichting die de burenplicht hoog in het vaandel heeft staan. Waar elkanders hulp gewaarborgd is;

Er zal een (binnen)tuin ontstaan met een ontmoetingsplaats met misschien wel picknicktafels, speeltuin, buitenkeuken, chalet met berging voor gereedschap etc.

eco-erf-bolsward-hartwerdervaart.jpg

Gezamenlijke kippenren, misschien ook de mogelijkheid voor schapen;

Gezamenlijk stuk grond voor een boom- bessengaard waar mogelijk een pluktuin kan ontstaan waarbij ook niet-bewoners bessen kunnen plukken

Een van de kernwaarden zou “verbinding” kunnen zijn. Een eco-erf zou ook heel wat voor de samenleving in Bolsward kunnen betekenen zoals: een pluktuin, een dagbesteding voor mensen met een beperking, een ‘dorpshuisje” met multifunctionele ruimte, trekkershutten voor toeristen en educatieve programma's voor het onderwijs in Bolsward. 

Er zal beweging binnen Bolsward komen. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de inwoners. Er zal zeker ook beweging komen binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Een aantrekkingskracht van buiten naar binnen. De eerste Friese gemeente die dit op poten zet.