top of page

Disclaimer

Algemeen
Eco-erf Bolsward besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Eco-erf Bolsward is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

 

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van Eco-erf Bolsward is voor eigen rekening en risico. Eco-erf Bolsward sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

 

Eco-erf Bolsward behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Eco-erf Bolsward is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Hyperlinks
De website van Eco-erf Bolsward bevat hyperlinks naar websites die buiten het domein van Eco-erf Bolsward liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. Eco-erf Bolsward is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is voor risico van de gebruiker. 

 

Auteursrecht
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eco-erf Bolsward is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, logo’s en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website via info@eco-erfbolsward.nl
 
Door de website van Eco-erf Bolsward te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

shutterstock_150917582-[Omgezet].jpg
bottom of page