top of page
eco-erf-bolsward.jpg

Ontwikkelingen

Bekijk hier de laatste ontwikkelingen van Eco-erf Bolsward.

Voorjaar 2022

De intentie verklaring is hernieuwd om de haalbaarheid van eco-erf te onderzoeken.

Op ledenvergaderingen zijn door deskundigen uit de bouw en financiële wereld voordrachten gehouden over de mogelijkheden binnen de ontwikkeling van Eco-erf.

De gemeente is druk met de voorbereiding van de nodige wijzigingen van het bestemmingsplan die nodig zijn voor de ontwikkeling van het hele project Bolsward Oost.

Eco-erf is in afwachting van een serieuze prijs aanbieding van de gemeente voor de aankoop van de grond.

2021

Ondanks Corona is de vereniging voortvarend digitaal doorgegaan met het ontwikkelen van Eco-erf.
Met de gemeente is een intentie verklaring opgesteld om samen te komen tot basis afspraken.
In een gemeenschappelijke digitale vergadering zijn vanuit de gemeente en Eco-erf de verschillende visies getoond. 
Verder is er door diverse werkgroepen in samenwerking met Interra verder gewerkt aan invullingen op financieel en inhoudelijke gebied. 

Voorjaar 2020

Het aanvragen van subsidie om het plan verder vorm te geven met behulp van een procesbegeleider; 

Onderzoek naar het opzetten van een voedselcoöperatie ten behoeve van de leden en andere belangstellenden; 

 

Gesprek met de gemeente Súdwest-Fryslan over het aangaan van een intentieverklaring t.b.v. het verwerven van het stuk grond bij Bolsward-Oost.

Winter 2019/2020

Intussen werd er in het afgelopen half jaar binnen de vereniging hard gewerkt aan de visie, “burenboek”, in verschillende werkgroepen gemijmerd over hoe het Eco-erf op het beoogde perceel eruit zou kunnen zien. Werd er gezocht naar een professionele procesbegeleider en hoe dit gefinancierd zou kunnen worden; 

De belangstelling voor het Eco-erf Bolsward blijft groeien. Door allerlei persoonlijke afwegingen / omstandigheden, haken er leden af. Doordat er een regelmatige toestroom van belangstellenden zijn, worden de plaatsen gelijktijdig weer opgevuld. Met gemiddeld een reservelijst van 6 personen voor de huur- en 8 personen (gezinnen) voor de koopwoningen. Verder is dit een maand om stapjes richting de gemeente te maken, zoektocht naar een procesbegeleider en zoeken naar financiële draagkracht.

Najaar 2019

Informatie vanuit Provincie Fryslân bracht ons negatief nieuws. Het beoogde stuk grond van 4 ha, dat wij van een biologische boer konden kopen, zouden wij op voorhand geen vergunning van de Provincie voor krijgen omdat losse woonclusters in het landschap niet werden getolereerd. Gelijktijdig kwam het bericht in het Bolswards Nieuwsblad dat de gemeente Súdwest-Fryslan een stuk grond van 14.5 ha had aangekocht ten Oosten van Bolsward

 

Inmiddels werden de 1e oriënterende gesprekken met de ambtenaren van gemeente Súdwest-Fryslan gevoerd. Wij hebben het oog laten vallen op het meest Noordelijkste stuk grond van 4 tot 4.5 ha welk tegen de Hartwerdervaart gesitueerd ligt.

Zomer 2019

Het beoogde ledenbestand van 30 werd gehaald. 24 leden voor de koop- en 6 leden voor de huurwoningen, de zogenaamde 80%-20% regeling.

Voorjaar 2019

Oprichting van de vereniging “Eco-erf Bolsward” met statuten. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel, inmiddels was het ledenbestand gegroeid naar 20. Gesprekken met netwerken en met de politiek van de gemeente Súdwest-Fryslan. Dit resulteerde in het feit dat tijdens een Raadsvergadering het initiatief voor het ontwikkelen van het Eco-erf Bolsward politiek gezien en gedragen werd.

Winter 2018/2019

Presentatie gehouden in het Convent te Bolsward voor meer dan 60 belangstellenden, in deze maand ook een pitch gehouden bij een bijeenkomst “wonen” van Platform Bolsward.

Najaar 2018

Lancering van de website en Facebookpagina, interview in het Bolswarder Nieuwsblad

 

1e gesprekken met belangstellenden, op dat moment waren er al honderden reacties binnen op Facebook en via de mail kwamen de eerste belangstellenden zich aanmelden.

Voorjaar 2018

1e oriënterende gesprekken met de wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslan, waarna een zoektocht begon naar meer gelijkgestemden die zoveel mogelijk zelfvoorzienend en duurzaam wilde wonen; 

 

Onderzoek en informatie verzamelen bij andere ecodorpen en wijken in Nederland.

bottom of page