top of page
  • Foto van schrijverEco-Erf Bolsward

IJveren voor een Ecowijk aan de rand van Bolsward


BOLSWARD - Sicho van der Zee hoopt aan de rand van Bolsward een zogenaamde Ecowijk te realiseren. In zijn hoofd staan de eerste palen al in de grond, maar vooralsnog is het inventariseren of er draagvlak is. Op zoek naar gelijkgestemden, dat is zijn eerste missie.


Vanuit zijn huidige woning aan De Hoants visualiseert hij er lustig op los. Hoe zou het toch zijn als er op die 4 hectare grond ten noordoosten van Bolsward een Ecowijk of Ecodorp verrijst. Een huis of dertig, verschillende soorten, verschillende generaties, alles zelfvoorzienend, alles duurzaam.

Van der Zee loopt al langer met het idee rond. ,,Ik woon hier in de stad, maar ik zou wel graag ‘naar buiten’ toe willen.” Via de digitale allemansvriend Google stuitte hij op een wijk in Almere. ,,Bolderburen”, vertelt Van der Zee. ,,Daar zijn ze bezig om Zweedse woningen (het type dat hij ook in Bolsward voor ogen heeft, red.) neer te zetten. Ze bouwen daar duurzame huizen in combinatie met een moestuin. Het is mijn langgekoesterde wens om zo’n samenwerkingsvorm voor de toekomst de creëren. Waarom zou dat niet in Bolsward kunnen?” In de zoektocht naar het antwoord op die vraag, ging hij zich verdiepen in de zogenaamde Ecowijken.


,,En ik heb ook in Almere gekeken. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en met de projectleider gesproken om te vragen of ze mij ook wil helpen.”

Als het aan de geboren en getogen Bolswarder, in het dagelijks leven teamleider bij de Marechaussee, ligt worden de huizen casco opgeleverd. ,,Zo kunnen we aannemers en bedrijven in Bolsward uitnodigen om de woningen duurzaam op te leveren.” Hij ziet daarnaast meer kansen op één-tweetjes. ,,Verbinding”, noemt Van der Zee als belangrijke waarde. ,,Het kan bijvoorbeeld als dagbesteding fungeren voor verstandelijk beperkten. Ook kan er een pluktuin komen waar mensen tegen een kleine vergoeding kunnen plukken. Of trekkershutten voor toerisme in combinatie met werken op de tuin en een educatief programma voor basisschoolleerlingen.”


In het utopia van Van der Zee heeft verder ieder huis zijn eigen moestuin, staat er ‘0’ op de meter en is er ruimte voor bijvoorbeeld een gezamenlijke binnentuin die fungeert als ontmoetingsplek. Qua populatie verbeeldt hij zich een gemengd gezelschap. ,,Woningen voor jonge gezinnen, om de vergrijzing tegen te gaan, maar ook ouderen kunnen hier wonen.” De sociale controle moet er volgens Van der Zee voor zorgen dat de seniore bewoners van de Ecowijk -dit is slechts een werknaam- langer thuis kunnen blijven wonen.


,,Maar het is niet een plan voor beleggers”, benadrukt de Bolswarder. ,,Je moet er wel het hart voor hebben.”

Hij voerde al verschillende gesprekken met de gemeente Súdwest-Fryslân, onder meer met wethouder Erik Faber. Die gaf als opdracht mee het draagvlak te onderzoeken. Van der Zee had op iets meer enthousiasme gehoopt. ,,Het is voor hen de kans om als eerste gemeente van Friesland zo’n wijk te realiseren”, meent de initiatiefnemer. ,,Ik had wel wat meer handreikingen verwacht”. Vooralsnog is het meer een solo-zoektocht naar de mogelijkheden.


Het beeld in zijn hoofd is duidelijk, maar om die gedachte realiteit te laten worden is een heel proces nodig. De eerste stap: inventariseren of er überhaupt draagvlak is. Hij heeft voor zichzelf een tijdspad uitgestippeld in de zoektocht naar gelijkgestemden: ,,Ik wil in drie maanden de reacties van de mensen peilen.” Want over het juridische gedeelte heeft hij het nog niet eens gehad. ,,Daar heb ik hulp bij nodig.” Bovendien is hij hoe dan ook afhankelijk van de medewerking van de gemeente, die een vergunning moet verlenen.


Het perceel dat hij voor ogen heeft ligt naast het Ugoklooster. ,,Daar heeft mijn pake vroeger nog op gewerkt”, weet Van der Zee. ,,De grond ligt mooi hoog, dus is erg vruchtbaar. De eigenaar van het land, Wytze Brandsma, vond het een heel mooi idee.”

Vooralsnog balanceert hij op de lijn van idealisme en realisme. ,,Het is een fantastisch avontuur, waarvan ik hoop dat het eindigt in een mooie wijk, maar ik ben wel realistisch”, besluit hij.


Comments


bottom of page