top of page
  • Foto van schrijverEco-Erf Bolsward

Nieuwe ontwikkelingen Eco-erf Bolsward

Globale plaatsbepaling Eco-erf Bolsward

Op 3 oktober jl. is door de gemeente Súdwest-Fryslân het raadsvoorstel aangenomen om een stuk grond van 14.5 ha aan te kopen aan de oostkant van Bolsward. De gemeente wil deze grond gaan bestemmen voor 9.5 ha woningbouw en 5 ha groen.


Het bestuur van Eco-erf Bolsward heeft contact gehad met de gemeente over grondaankoop voor het project Eco-erf Bolsward. De gemeente wil na dit besluit in gesprek met de Bolswarder gemeenschap. In dit gesprek zal ook het bestuur van Eco-erf Bolsward deelnemen.


De gemeente Súdwest-Fryslân ziet voor het project Eco-erf Bolsward mogelijkheden in het noordelijke gedeelte op het aangekochte gebied. In de tekening staat een globale plaatsbepaling waar eventueel het project Eco-erf Bolsward zich kan vestigen. De leden van vereniging Eco-erf Bolsward hebben zich hiermee unaniem mee ingestemd.


Het bestuur van de vereniging gaat nu verder in gesprek met de gemeente Súdwest-Fryslân over de invulling van het duurzame woonproject.


Wordt vervolgt..


Comments


bottom of page