top of page
eco-erf-bolsward.jpg

Visie

De vereniging Eco-erf Bolsward wil een wooncluster creëren waarbij de gezondheid, de natuur en het milieu in optima vorm harmonieus samengaan. De leden hebben een plan bedacht en uitgewerkt in een visie om dit te bereiken.

Duurzame wooneenheden

Die betaalbaar zijn en passen in het landelijk duurzame Friese landschap met ruimte voor de natuur en mens. Wooneenheden die als pioniers in het Friese landschap staan met aardkelders, bomen, struiken, gezamenlijke- en eigen moestuinen. Oppervlaktewater dat dienst doet als opslag, zuivering en afvloeien van overtollig water. Eigen waterzuiveringsinstallatie voor drinkwatervoorziening, wateropslag in bekkens.

Een straatbeeld met lantaarnpalen op zonnecellen, parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. Zelfvoorzienend in onderhoud van groenstroken en biologische onkruidbestrijding van de straten. Woningen voorzien van elektriciteit en databekabeling. Geen gas. Grote en kleine woningen, seniorwoningen gelijkvloers, op elkaar afgestemd in een harmonieus geheel met respect voor het landschap.

Wooneenheden in verschillende prijsklassen en zelfs huur

Ingericht als een meer-generatie Eco-erf met kippen, misschien schapen en toekomstgericht. Ruimte om samen te wonen, te spelen maar met voldoende privacy. In een duurzaam landschapscluster, toekomstbestendig en gebouwd met duurzame circulaire materialen. Eco-erf Bolsward, het landelijk wooncluster in gemeente Súdwest-Fryslan, door met gelijkgestemden, met een grote groep mensen, jong en oud, met gezinnen, samen te leven. Erfscheiding gaat met natuurlijke materialen, er zijn geen schuttingen.

Gemeenschappelijke gebruiksvoorwerpen

Zoals tuingereedschap, gereedschapsmachines, maaimachine en deelauto’s. Een verenigingsgebouw met multifunctionele doeleinden, zoals ruimte voor vergaderingen, lezingen, workshops, kunstuitoefening, cursussen, bibliotheek en andere bezigheden. Een ontmoetingsplaats met banken en tafels, buitenkeuken, koffie- en theehuis, rustplaats voor wandelaars en fietsers. Een klein winkeltje aan een Eco-erfpleintje, waar de kinderen op een speelplaats kunnen spelen. In de buurt staan logeerhutten die ook voor toerisme gebruikt kunnen worden. Opbergplaats voor gereedschap en fietsen.

Vereniging van eigenaren en bewoners

Die besluiten gaat nemen bij het wisselen van eigenaren / huurders van de woningen. Die een gezonde leefstijl genereren met zorg voor de aarde en het nageslacht. Die het ook belangrijk vindt dat eenieder zichzelf kan zijn, dat er ruimte is voor het individu, maar zeker ook het groepsgevoel van “samenvoorzienend” zijn. Grootse zorg voor het milieu, nieuwe ideeën en initiatieven worden open ontvangen en besproken.

Stadslandbouw

Door een grote gezamenlijke moestuin, (ongeveer 1 ha) voorzien van fruitbomen, bessenstruiken en alle gewassen genoeg voor de bewoners van het Eco-erf. Een Eco-erf kan niet zonder een voedselbos met een pluktuin met diverse soorten bessen, ook voor mensen van buiten. Een gezamenlijke kippenren, misschien ook schapen. Maximaal zoveel mogelijk zelfvoorzienend in voedsel, door professioneel volgens Permacultuur principes te tuinieren. Een gezamenlijke kweekkas. Overloopvijvers om eventueel de vele regen op te vangen, maar ook een broedplaats voor allerlei dieren en insecten. Zodat het ecosysteem optimaal benut wordt.

Iets betekenen voor de samenleving

Door ook een mooi wandelpad rondom het Eco-erf te ontwikkelen, met een voedselbos, pluktuin, voor de kinderen een veilige plek om te spelen en de zelfvoorzienende wereld te ontdekken. Waar mensen elkaar ontmoeten en natuurlijk omgaan met de omgeving. Respect, inspiratie, creativiteit, reëele omgangsregels en er zijn voor de medemens. Dit kan door verbinding met de scholen voor een educatief programma en met zorginstellingen om mensen met beperking te begeleiden.

 

Als er energie over is, deze te doneren aan een goed doel. Verder ook aan te sluiten bij de Friese Voedsel Coöperatie, zodat ook het eten wat wij zelf niet kunnen verbouwen, op een duurzame manier tot ons komt. Ook hierin kunnen wij een voorbeeld zijn voor de maatschappij hoe het ook zou kunnen. Ook voor de gemeente Súdwest-Fryslân willen wij zorgen voor aantrekkingskracht van buiten naar binnen door dat zij de 1e Friese gemeente gaat worden die zo’n project begeleid en op poten zet. Dit sluit aan bij de Agenda Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Samenwerking

Zoeken naar saamhorigheid in eigenheid. Dit kan door samen te werken in grotere en kleinere groepen en door gezelligheid en genieten. Burenzorg, voor elkaar en voor het Eco-erf, waarbij elkaars bijdrage van groot belang is. Een gemêleerde samenstelling, waarbij het voortbestaan van het Eco-erf gewaarborgd is.

 

Samenwerking met de Bolswarders, maar ook met andere partijen (boerenbedrijven in de omgeving, gemeente, provincie, stichtingen en andere verenigingen) met betrekking tot de leefbaarheid van de omgeving. Maar zeker ook de zorg voor de natuur. Door ook ruimte te bieden als leer-werkbedrijf voor groepen en individuen die daar belangsteling voor en behoefte aan hebben.

Eco-erf Bolsward wil toekomstbestendig en een voorbeeld zijn voor de samenleving (Bolsward) waar we deel vanuit maken. Zoeken naar verbinding en samen realiseren we een duurzame en leefbare toekomst voor ons en onze (kinds)kinderen.

bottom of page